Projekty

POLYTECHNIKA  NÁS  BAVÍ

PROJEKT BYL REALIZOVÁN ZA PODPORY DOTAČNÍHO FONDU KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE. DOTACE 34 000,-Kč BYLA URČENA VÝHRADNĚ K ÚHRADĚ NÁKLADŮ NA REALIZACI PROJEKTU.

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU: od 1. 8. 2023 do 31. 7. 2024

Hlavním cílem projektu „Polytechnika nás baví“ je u dětí v naší mateřské škole rozvíjet praktické dovednosti. Především se chceme zaměřit na rozvíjení praktických dovedností
a znalostí v oblasti environmentální, fyzikální a rukodělných činnostech. Rozvíjet u dětí logické myšlení, manuální zručnost a naučit je zacházet s nástroji, které nás běžně v životě obklopují. Dalším cílem projektu je také obohacení kompetencí u učitelů v této oblasti.

Průběh realizace projektu:

Z dotace byl nakoupen pracovní ponk pro individuální i skupinovou práci dětí, včetně nářadí. Dále také nákup pracovního nářadí na práci na školní zahradě, konstruktivních stavebnic a her pro individuální i skupinovou práci dětí.  Vybudování alchymistického koutku pro názorné pochopení základních fyzikálních a chemických zákonitostí.

 

červenec, srpen (prázdniny 1. 7. – 14. 7. 2024 a 27. 7. – 25. 8. 2024)

PO – NE: 10.00 – 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.

15. 7. – 26. 7. a 26. 8. – 30. 8. 2023 (v době provozu MŠ)

PO – PÁ: 16.30 – 18.00 hod.

 

 
 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA PLOTIŠTĚ BUDE UZAVŘENA 1.7. DO 12.7.2024 A OD 29.7. DO 23.8.2024

Prázdninový provoz MŠ léto 2024.xls (47104)